I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017
II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017
III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018
IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
VI edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2019. Galeria - marzec 2019
VII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Wrzesień 2019. Galeria - wrzesień 2019
VIII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2019. Galeria - listopad 2019
Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork

IV edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork
19-23 kwietnia 2018

Zakończyliśmy IV edycję Przystanku Historia Nowy Jork. W dniach od 19 do 23 kwietnia odbyły się spotkania z dr Witoldem Bagieńskim z Archiwum IPN w Clark, Passaic i Linden w NJ oraz w Nowym Jorku. Tematem wykładów był „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945 – 1961. Inwigilacja Polonii Amerykańskiej”. Podczas spotkań dr Bagieński przedstawił pierwsze 15 lat dziejów wywiadu cywilnego PRL, zapoznał słuchaczy z formami inwigilacji, ośrodkami i strukturą wywiadu w Stanach Zjednoczonych.

Równolegle do wykładów pracownicy Biura Edukacji Narodowej Karolina Kolbuszewska i Sergiusz Kazimierczuk przeprowadzili zajęcia w polonijnych szkołach w PSD im. Janty Połczyńskiego w Lakewood, NJ oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. Stanisława Kostki w Garfield, NJ. Zajęcia z uczniami były poświęcone tematyce odzyskania przez Polskę niepodległosci: „Powstała, aby żyć – zajęcia z wykorzystaniem mapy historycznej” oraz „ Drogi do Niepodległej”. W sobotę w PSD w Garfield NJ oraz w poniedziałek w PSD im. O. Augustyna Kordeckiego na Manhattanie miały również miejsce warsztaty dla polonijnych nauczycieli pod hasłem „Podebatujmy o niepodległości” oraz „ Jak uczyć o niepodległości”. Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z ciekawą formą zajęć jaką jest debata historyczna, dowiedzieli się jak zorganizować i przeprowadzić taką debatę i sami wzięli w niej udział wcielając się w role dyskutantów. „Takie warszaty dają nam nauczycielom inspiracje i pomysły do przeprowadzenia ciekawych lekcji z historii, dostarczają informacji o źródłach, z których możemy korzystać, a przede wszystkim pomagają nam merytorycznie i metodycznie” - powiedziała jedna z uczestniczek warsztatów.

Wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach Przystanku Historia Nowy Jork, dyrektorom szkół, w których odbyły się kolejne zajecia z historii Polski oraz nauczycielom uczestniczącym w warsztatach serdecznie dziękujemy!

Dziękujemy Konsulowi Generalnemu RP w Nowym Jorku za objęcie projektu Honorowym Patronatem, naszym partnerom, sponsorom oraz mediom.

Przed nami kolejne edycje Przystanku Historia NY, nowe tematy, spotkania z archiwistami i edukatorami IPN. Już dziś zapraszamy na jesienne spotkania z historią.

Zaproszenie na IV edycję Przystanku Historia IPN Nowy Jork
19-23 kwietnia 2018

Szanowni Państwo,

Przystanek Historia Nowy Jork to zainicjowany w czerwcu 2017 roku cykl spotkań z edukatorami i archiwistami Instytutu Pamięci Narodowej. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy z najnowszej historii Polski oraz edukacja historyczna. Realizacja Przystanku Historia w metropolii nowojorskiej możliwa jest dzięki podpisaniu w Konsulacie RP w Nowym Jorku porozumienia o współpracy pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej a Stowarzyszeniem Pamięć. Do tej pory odbyły się już trzy edycje Przystanku.

W dniach od 19 do 23 kwietnia odbędzie się IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork. Tematem spotkań będzie: „Wywiad Polski Ludowej w latach 1945 – 1961. Inwigilacja Polonii amerykańskiej”. Prelekcje wygłosi dr Witold Bagieński autor książki „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945 – 1961”, który brał udział w pracach nad likwidacją zbioru zastrzeżonego IPN.

W publikacji Witolda Bagieńskiego przedstawionych zostało pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i agenci. Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działąjących w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Z reguły tam gdzie kończyło się pole działania dyplomacji i oficjalnych agend państwa, zaczynało się pole działania służby wywiadowczej. Niekiedy obszary dyplomacji i szpiegostwa silnie się ze sobą wiązały lub przenikały się wzajemnie. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki. Więcej informacji o książce pod linkiem tutaj.

Integralną częścią Przystanku są zajęcia edukacyjne w polonijnych szkołach zrzeszonych w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Podczas każdej edycji edukatorzy IPN prowadzą zajęcia historyczne dla uczniów oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Łącznie od pierwszego Przystanku Historia we współpracy z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w warsztatach wzięło udział około 100 nauczycieli, a blisko 1000 uczniów uczestniczyło w ciekawych lekcjach historii. Edukatorzy IPN korzystają podczas zajęć z materiałów edukacyjnych tj. gry, filmy, zdjęcia, mapy, broszury historyczne i inne, które po zakończonych zajęciach przekazują do użytku szkoły. Materiały te, przekazywane są również dla nauczycieli biorących udział w warsztatach. Podczas ostatniej III edycji Przystanku Historia dużym zainteresowaniem cieszyła się najnowsza gra IPN „Miś Wojtek”, a wcześniej „Polak mały”. Ciekawą formą przekazu historycznego dla uczniów klas starszych okazał się też animowany film IPN o najnowszej historii Polski z okresu 1939 - 1989 „Niezwyciężeni”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli podczas IV edycji Przystanku Historia warsztaty metodyczne odbędą się w dwóch miejscach:

- w New Jersey 21 kwietnia o godz. 4.00pm w Szkole Języka i Kultury Polskiej im. Św. Stanisława Kostki w Garfield, 210 Lanza Ave, Garfield, NJ 07026

- oraz w Nowym Jorku 23 kwietnia o godz. 6.00pm w Polskiej Szkole Dokształcającej im. o. Augustyna Kordeckiego na Manhattanie, 101 East 7th Street, New York, NY 10009.

Tematy kwietniowych warsztatów to: „Jak uczyć o niepodległości” i „Podebatujmy o niepodległości”.

Wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby wziąć udział w warsztatach prosimy o zgłaszanie się do dyrektorów szkół: w Garfield, NJ – p. Ewa Sadowska chatnik@aol.comoraz w Nowym Jorku – p. Beata Popowska bpopowska@aol.com.

Jednocześnie zachęcamy wszystkie szkoły do włączenia się w kolejne edycje Przystanku Historia. Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt na email: info@pamiec.us.

Bezpośrednio po spotkaniach w Nowym Jorku edukatorzy IPN udadzą się do Chicago, gdzie przeprowadzą zajęcia w polonijnych szkołach w ramach II Przystanku Historia Chicago.

Nowy Jork - to jedno z wielu miejsc na mapie świata, gdzie odbywają się zagraniczne spotkania Przystanku Historia. Pierwszy został zainaugurowany w Wilnie, drugi w Łucku na Ukrainie, a następne w Brukseli, Nowym Jorku, Mińsku, Grodnie i Chicago. W ostatnich dniach dołączyło Zaolzie w Czechach.

Gośćmi kwietniowej edycji będą: dr Witold Bagieński z Archiwum IPN, Karolina Kolbuszewska i Sergiusz Kazimierczuk z BEN IPN.

Witold Bagieński
Doktor nauk humanistycznych, historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł Archiwum IPN w Warszawie. Autor monografii pt. „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961”. Współautor publikacji źródłowych pt. „Stanisław Mikołajczyk w dokumentach aparatu bezpieczeństwa w latach 1945-1947” oraz „Afera „Żelazo” w dokumentach MSW i PZPR”.

Karolina Kolbuszewska
Z wyksztalcenia mgr socjologii. W IPN od 2000 roku, do 2013 w Biurze Prezesa, potem w pionie edukacyjnym. Koordynator Klubów Historycznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, konkursów oraz projektów edukacyjnych tj. : Patroni naszych ulic, Policjanci w służbie historii, Turniej Debat Historycznych. Juror Akademickich Mistrzostw Polskich Debat Oksfrodzkich – największego w Polsce projektu dla studentów wykorzystującego formę debaty oksfordzkiej. Do 2014 instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w stopniu harcmistrzyni. Ostatnia pełniona funkcja to członek Naczelnictwa Związku.

Sergiusz Kazimierczuk
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w historii Polski i Europy Wschodniej. Pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN od 2011 r., odpowiedzialny za tworzenie wystaw i koordynacje ich prezentacji w Polsce i za granicą, współtwórca i koordynator portalu IPN o „operacji polskiej” NKWD.

Serdecznie zapraszamy!


Plan spotkań IV edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork
19-23 kwietnia 2018