I edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Czerwiec 2017. Galeria - czerwiec 2017
II edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Październik 2017. Galeria - październik 2017
III edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2018. Galeria - marzec 2018
IV edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Kwiecień 2018. Galeria - kwiecień 2018
V edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2018. Galeria - listopad 2018
VI edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Marzec 2019. Galeria - marzec 2019
VII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Wrzesień 2019. Galeria - wrzesień 2019
VIII edycja Przystanku Historia Nowy Jork - Listopad 2019. Galeria - listopad 2019
Relacja video z Przystanków Historia Nowy Jork na Pamięć TV

VI edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork odbyła się w dniach od 20 do 24 marca 2019 roku.
Poświęcona była tematowi: „Księża niezłomni 1918-1989”.

Inauguracyjny wykład wygłoszony przez dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego z białostockiego oddziału IPN miał miejsce 21 marca w Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ.

W swojej prelekcji dr Lubicz-Łapiński podkreślał, że Kościół przez ostatnie 200 lat był ostoją polskości, języka i patriotyzmu w mrocznych czasach zaborów, wojen i komunizmu. W okresie niewoli podtrzymywał ducha niepodległości w narodzie, w czasie II wojny światowej, dzięki swojej autonomii, ratował Żydów fałszując ich metryki chrztu, a w czasach PRL-u był oazą wolności.

Nasz prelegent podkreślił ogromną rolę Kościoła i księży w procesie odzyskiwania niepodległości: „Musimy mieć świadomość, że walka o polską wolność nie toczyła się tylko na polach bitew czy przy negocjacjach dyplomatycznych. Walka ta rozgrywała się także w sferze duchowej. To kapłani – cisi bohaterowie, dzięki swojej niezłomnej postawie, odwadze i wierze, podtrzymywali w narodzie ducha wolności i polskości” - powiedział dr Lubicz-Łapiński.

Podczas wykładu zostały przywołane postaci hierarchów Kościoła, w tym: arcybiskupa Augusta Hlonda, biskupa Antoniego Baraniaka, prymasa Stefana Wyszyńskiego, papieża Jana Pawła II, jak również księży, m.in.: Ignacego Skorupkę, Kazimierza Lutosławskiego, Maksymiliana Kolbego, Adama Adamowicza, Jerzego Popiełuszkę, Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca i Sylwestra Zycha, którzy poświęcili swoje życie służbie Bogu i ojczyźnie.

Dr Lubicz-Łapiński podniósł też ważną kwestię roli Kościoła Katolickiego na ziemi amerykańskiej. „To nie gdzie indziej, jak przy polskich parafiach skupiało się życie Polonii, powstało wiele polonijnych organizacji i szkół, które do dzisiaj animują polską kulturę i język”.

Na spotkaniu obecni byli księża, wśród nich: ks. Józef Kubiak z NJ, który w latach 1968-70 służył w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach, tej samej, w której wcześniej służył ks. Jerzy Popiełuszko. Ks. Józef podzielił się ze słuchaczami wspomnieniami z tamtego okresu. Podkreślił, że głównym celem pobytu kleryków w jednostce, było ich złamanie i odciągnięcie od stanu kapłańskiego.

W niedziele 24 marca w sali parafialnej Św. Biskupa i Męczennika na Manhattanie odbyło się drugie ze spotkań VI edycji Przystanku Historia poświęcone temu samemu tematowi.

Spotkanie poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. prałat Tomasz Grysa z Nuncjatury Apostolskiej przy ONZ oraz o. Rafał Kandora, proboszcz parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. We Mszy Świętej udział wzięli m.in.: konsul Mateusz Gmura, edukatorzy białostockiego oddziału IPN: Urszula Gierasimiuk, Magdalena Dzienis-Teodorczyk i dr Łukasz Lubicz-Łapiński, weterani 36 placówki SWAP wraz z Korpusem Pomocniczym Pań z Passaic, NJ, druhny ze szczepu Podhale oraz przedstawiciele polonijnych organizacji.

Lekcje historii w polonijnych szkołach

Podczas wiosennej edycji Przystanku Historia pracownicy BEN IPN przeprowadzili szereg zajęć w trzech polonijnych szkołach: w Akademii Języka Polskiego w Manchester NJ, Polskiej Szkole Fundacji Kulturalnej w Clark NJ oraz PSD Gniazda 946 Sokołów Polskich w Ameryce w Manville NJ. W zajęciach na temat walk o granice odradzającej się po zaborach Polski oraz o największych osiągnieciach II RP wzięło udział ponad 350 uczniów. Na lekcjach uczniowie dowiedzieli się, że dzień 11 listopada uznawany za Święto Niepodległości, był jedynie początkiem odradzającego się państwa polskiego oraz trwającego ponad trzy lata okresu walk o granice Polski. Uczniowie zapoznali się z najnowszymi grami edukacyjnymi IPN: „Walka O granice II Rzeczypospolitej” i „Polskie drogi do niepodległości”. Na lekcji układali puzzle z mapą Polski, a następnie wskazywali na niej miejscowości związane z walką o kształt granic, np. Lwów, Wilno, Kostiuchnówkę oraz z Powstaniem Wielkopolskim.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

W sobotę 23 kwietnia Przystanek Historia zatrzymał się w Polskiej Szkole Dokształcającej Gniazda 946 Sokołów Polskich w Ameryce, w Manville NJ, gdzie odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 30 nauczycieli z 10 szkół ze stanów NJ, PA i NY. Nauczyciele mieli możliwość wysłuchania bardzo ciekawej, multimedialnej prezentacji dr. Łukasza Lubicz-Łapińskiego na temat walk o granice II Rzeczypospolitej oraz zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną IPN zaprezentowaną przez panią Magdalenę Dzienis-Todorczuk.

VI edycja Przystanku Historia IPN cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno podczas spotkań otwartych dla Polonii, zajęć w szkołach polonijnych, jak również na warsztatach dla nauczycieli.

Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w spotkaniach i zapraszamy na kolejną edycję!

Zaproszenie na VI edycję Przystanku Historia IPN Nowy Jork "Księża Niezłomni 1918-1989"
20-24 marca 2019

VI edycja Przystanku Historia IPN Nowy Jork odbędzie się w dniach od 20 do 24 marca 2019 roku i poświęcona będzie tematowi: „Księża Niezłomni 1918–1989”. Gośćmi wiosennej edycji będą: dr Łukasz Lubicz–Łapiński, Magdalena Dzienis–Todorczuk oraz Urszula Gierasimiuk z białostockiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W poprzednich edycjach Przystanku Historia IPN Nowy Jork w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wiele uwagi poświęciliśmy wydarzeniom oraz osobom, które przyczyniły się do odrodzenia Polski w 1918 r. Przypomnieliśmy sylwetki polskich bohaterów i Ojców Niepodległości, wśród nich: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincenta Witosa, Ignacego Daszyńskiego.

Mówiąc o ludziach Niepodległości, zarówno o politykach, jak i wojskowych, nie możemy zapomnieć o jeszcze jednej ważnej grupie – o kapłanach, którzy na przestrzeni wieków aktywnie wspierali dążenia niepodległościowe. Marzenie wielu pokoleń Polaków o wolności prawdopodobnie nigdy by się nie ziściło, gdyby nie wsparcie Kościoła Katolickiego. Księża – cisi bohaterowie, z kościelnych ambon słowem podtrzymywali ducha narodu, a wielokrotnie na ołtarzu Ojczyzny składali również własne życie. Pamięć o wielu z nich zatarła się, a niekiedy została przyćmiona przez innych wielkich patriotów.

W czasie tej edycji w sposób szczególny chcielibyśmy przypomnieć postaci wielkich kapłanów oraz ukazać rolę Kościoła Katolickiego w procesie odzyskiwania niepodległości. Podczas wykładu na temat: „Księża Niezłomni 1918–1989”, który wygłosi dr Łukasz Lubicz-Łapiński przywołane zostaną sylwetki m.in. takich kapłanów jak: kard. August Hlond, abp Antoni Baraniak, prymas Stefan Wyszyński, kard. Karol Wojtyła, abp Adam Sapieha, ks. Jerzy Popiełuszko, ks. Stefan Niedzielak, ks. Stanisław Suchowolec i wielu innych.

W niedzielę w kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Manhattanie o godz. 12:00pm zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny. Mszę Św. celebrował będzie ks. prałat Tomasz Grysa z Nuncjatury Apostolskiej przy ONZ.

Jednocześnie obok spotkań otwartych dla Polonii, tak jak to ma miejsce podczas każdej edycji Przystanku Historia IPN, pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN przeprowadzą zajęcia w polonijnych szkołach oraz poprowadzą warsztaty metodyczne dla nauczycieli.

Warsztaty na temat: „Walka o granice II Rzeczypospolitej - scalanie ziem Polskich z trzech zaborów” odbędą się w sobotę 23 marca 2019 r. o godz. 4.00pm w Polskiej Szkole Dokształcającej Gniazda 946 Sokołów Polskich w Ameryce – przy 99 North 13 Ave, Manville, NJ 08835. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dyrektor szkoły p. Elizabeth Laskowskiej na email: elizabethlask@gmail.com. Wszystkich nauczycieli serdecznie zapraszamy. Podczas warsztatów będą rozprowadzane materiały IPN dla szkół uczestniczących w szkoleniu.


Plan spotkań VI edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork 20-24 marca 2019

- Czwartek 21 marca, godz. 7.00pm, Polska Fundacja Kulturalna w Clark, 177 Broadway, Clark, NJ 07066. Otwarcie VI edycji Przystanku Historia IPN Nowy Jork.

- Niedziela, 24 marca, godz. 1.30pm, kościół p.w. Świętego Stanisława BM, 101 East 7th Street, New York, NY 10009. Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 12.00pm.


Gośćmi marcowej edycji będą:

dr Łukasz Lubicz-Łapiński – wieloletni pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, współautor i autor wielu ekspozycji powstałych w OBEN IPN w Białymstoku, np. Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 r., Tatarzy polscy w walkach o wolność Rzeczypospolitej, Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej, Katyń 1940, Kobiety internowane. Gołdap 1982, Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989. Prowadzi zajęcia dla uczniów oraz warsztaty dla nauczycieli; naukowo zajmuje badaniami drobnej szlachty mazowiecko-podlaskiej. Od 2008 r. prowadzi także badania genealogiczno-genetyczne tej społeczności.

Magdalena Dzienis-Todorczuk – wieloletni pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, prowadzi zajęcia dla uczniów i warsztaty dla nauczycieli, koordynuje Przystanek Historia w Wilnie i Grodnie oraz organizuje wyjazdy edukacyjne (np. do Katynia, na polskie cmentarze wojenne we Włoszech) w ramach oddziałowego projektu „Śladami Bohaterów”. Naukowo zajmuje się losami polskich dzieci wywiezionych na Sybir w latach 1940–1941. Jest autorką artykułów dotyczących deportacji Polaków na Sybir w latach 1940–1941 oraz współautorką wielu ekspozycji powstałych w OBEN IPN w Białymstoku, np. Zagłada dworów w województwie białostockim po 1939 r., Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na ziemiach Polski północno-wschodniej, Kobiety internowane. Gołdap 1982, Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989, Województwo białostockie u progu niepodległości II Rzeczypospolitej

Urszula Gierasimiuk - pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku, zajmuję się prowadzeniem zajęć edukacyjnych wśród młodszej młodzieży. Pani Urszula odpowiedzialna jest przede wszystkim za realizację projektów konkursowych i edukacyjnych aktywizujących młodzież o uzdolnieniach plastycznych i twórczych. Prowadzi także konkursy z zakresu wiedzy o najnowszej historii Polski. Jest autorem wyboru źródeł dotyczących wydarzeń z marca 1968 r. w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!